Cenník

Poskytujeme tri balíky služieb. Konečnú cenu pripravujeme na základe riešenej plochy.

Dizajn

20 - 50 € /m2

Poznámky:

Cena bude určená na základe rozsahu projektu a vybranej výkresovej dokumentácie.

Realizácia

od 50 € /m2

Poznámky:

Cena bude určená individuálne pre každý projekt na základe rozsahu.

Poradenstvo

50 € / hod.

01 / Konzultácie v štúdiu/online
02 / Výjazd na stavbu
03 / Výber materiálov a produktov
04 / Riešenie detailov

Poznámky

Výjazdy mimo Košíc budú účtované k cene poradenstva  ako cestovné náklady + 0,5€/km.