Dizajn interiéru

Komplexný návrh interiéru a presný výber produktov a materiálov. Služba je vytvorená pre ľudí, ktorí potrebujú vizuálne riešenie priestoru (vizualizácie).

Balík dizajn interiéru okrem iného zahŕňa

Dispozičná štúdia

Materiálové riešenie

360°
prezentácia

Výpis produktov

Výkresová dokumentácia

Cena za dizajn interiéru

25 — 50 € / m2

Ako vyzerá spolupráca a harmonogram v rámci služby dizajn interiéru?

Cenová ponuka
Cenu projektu pripravujeme na základe riešenej plochy (m²). Nezáväznú cenovú ponuku Vám radi pripravíme, a to na základe vyplneného formuláru
1
1 — 2 týždne
Zameranie a obhliadka
Po odsúhlasení cenovej ponuky a uhradení 50% zálohy si dohodneme stretnutie na mieste stavby. Pred začatím prác na samotnom návrhu si riešený priestor zameriame a obhliadneme. V prípade novostavieb, kedy nie je možná obhliadka, je alternatívou práca s projektovou dokumentáciou stavby. ​ V takomto prípade je však potrebná kontrola rozmerov a presné zameranie pred samotnou realizáciou interiéru.
2
1 — 2 týždne
1 — 2 týždne
Úvodné stretnutie
Po zameraní a obhliadke si dohodneme osobné stretnutie v priestoroch nášho štúdia, na ktorom si spoločne prejdeme požiadavky na funkčné, materiálové a farebné riešenia, a to na základe: ​

01 / vyplneného FORMULÁRU
02 / dodaných INŠPIRAČNÝCH OBRÁZKOV
03 / zameraného PÔDORYSU

Tieto informácie sú nevyhnutné, slúžia ako odrazový mostík pri navrhovaní. Sú kľúčové pre komfortnú spoluprácu a spokojnosť s výsledným návrhom.​
3
1 — 2 týždne
4 — 8 týždňov
Dispostyle
Funkčný a materiálový koncept prezentovaný pomocou 2D a 3D prezentácie. Návrh dispozičného rozmiestnenia základných prvkov interiéru - nábytok na mieru, mobiliár, textílie a pod. - v kombinácii s nami vybranými inšpiračnými obrázkami, ktoré presne definujú funkčné a materiálové riešenie v jednom dizajnovom návrhu. Obrázky nápadov a riešení, ktoré je možné použiť vo Vašom priestore.

V prípade rekonštrukcie bytu/domu alebo všeobecne v prípade nefunkčnej dispozície, je potrebná aj dispozičná úprava - nové pôdorysné riešenie - ktoré rieši problémové momenty a prináša návrh na mieru Vašim priestorovým požiadavkám.
4
4 — 8 týždňov
1 — 2 týždne
Úprava dispostyle
Na základe prezentácie dispostyle a spoločnej konzultácie, požadované úpravy zapracujeme do návrhu, ktorý následne znovu prezentujeme.
5
1 — 2 týždne
4 — 8 týždňov
Dizajn
Po odsúhlasení dispostyle, všetky požiadavky spracujeme do 3D návrhu Vášho interiéru, ktorý prezentujeme prostredníctvom 360° prezentácie, prípadne doplnkových fotorealistických vizualizácii. Simulácia znázorňuje komplexné riešenie interiéru - navrhované funkčné a materiálové riešenia, polohu zariaďovacích prvkov, navrhnutý nábytok na mieru či dizajn osvetlenia, a to v 3D priestore. ​

Dizajn interiéru prezentujeme na osobnom stretnutí v priestoroch nášho štúdia, kde Vám jednotlivé riešenia zdôvodňujeme a následne konzultujeme. Súčasťou prezentácie je aj ukážka základných použitých materiálov pomocou vzoriek (nábytok na mieru, dlažba, podlaha, a pod.).
6
4 — 8 týždňov
1 — 2 týždne
Úprava dizajnu
Na základe prezentácie dizajnu a spoločnej konzultácie, požadované úpravy zapracujeme do návrhu, ktorý následne znovu prezentujeme.​​
7
1 — 2 týždne
Realizačný projekt interiéru
Po odsúhlasení dizajnu sa uhradí faktúra vo výške 25% z dohodnutej ceny služby a začíname pracovať na výkresovej dokumentácii, ktorá slúži ako podklad pre vypracovanie cenových ponúk a neskôr pre samotnú realizáciu interiéru.
8
4 — 8 týždňov
Detaily
Celkový návrh je už takmer dokončený. V prípade potreby dolaďujeme a konzultujeme posledné detaily.
9
4 — 8 týždňov
Odovzdanie návrhu
Po dokončení všetkých prác Vám odovzdáme všetky dizajnové výstupy.
10

Pozrite si naše dizajny interiéru.

Máte zaújem o dizajn interiéru?

Neváhajte nás kontaktovať.