Realizácia interiéru

Autorský dozor, koordinácia a kontrola, nákup produktov a materiálov, či skladovanie produktov a materiálov. Služba je vhodná pre ľudí, ktorých zaujíma kompletná realizácia interiéru na kľúč.

Balík realizácia interiéru okrem iného zahŕňa

Konzultácie a výjazdy

Pravidelné reportovanie

Dohľad nad stavbou

Koordinácia prác

Položkový rozpočet

Cena za realizáciu interiéru

od 50 € / m2

Ako vyzerá spolupráca a harmonogram v rámci služby realizácia?

1 — 2 týždne

Realizačný projekt interiéru
Nevyhnutnou súčasťou realizácie je spracovanie kompletného realizačného projektu interiéru, na základe ktorého vieme ďalej postupovať.
1
Finálne vzorkovanie
Zladenie a kontrola fyzických vzoriek navrhnutých produktov a materiálov v priestoroch nášho štúdia, prípadne v samotných predajniach.
2
Položkový rozpočet
Nevyhnutnou súčasťou realizácie je aj položkový rozpočet, ktorý môžeme začať vypracovávať po ukončení projektu. Položky sa najprv nacenia na hrubo a priebežne sa aktualizujú podľa konkrétnych cenových ponúk od dodávateľov. S klientom konzultujeme položky, ktoré môže komentovať či schvaľovať. ​

Súčasťou rozpočtu je aj cenová ponuka za službu realizácie a všetky ďalšie potrebné služby spojené s realizáciou (stavebné povolenie a pod.). ​

V takomto prípade je však potrebná kontrola rozmerov a presné zameranie pred samotnou realizáciou interiéru.
3
Zmluva o dielo
Po odsúhlasení rozpočtu sa pripraví zmluva o dielo a všetky dokumenty potrebné pred začatím prác (povolenia a pod.). Plán financovania sa pripravuje pre každý projekt individuálne.
4
Koordinácia / obhliadka
Koordinačné stretnutie hlavných remeselníkov v priestoroch nášho štúdia, následne priamo na stavbe. Prezentácia projektu interiéru a všetkých dôležitých detailov. Čas vyhradený na otázky a vzájomnú koordináciu profesií, upresnenie rozsahu prác a ich časovej náročnosti.
5
Časový plán / harmonogram
Prezentácia odhadovaného plánu jednotlivých prác, nákupov a dodávok všetkých produktov na stavbu.
6

2 — 3 mesiace

Začiatok stavebných prác
Po sprístupnení bytu sa začnú realizovať jednotlivé stavebné práce. Koordinácia remeselníkov a kontrola plynulosti a kvality prevedenia prác v zmysle návrhu.
7
Montáž
Po ukončení stavebných prác sú na miesto stavby doručené všetky nakúpené predmety, ktoré úzko súvisia s montážou nábytku na mieru (spotrebiče a pod.), montážou osvetlenia (svietidlá, žiarovky) či iných atypických prvkov (kovové konštrukcie).
8
Dokončovacie práce
Po ukončení montáže sú na miesto stavby doručené všetky zvyšné nakúpené produkty - drobný nábytok, doplnky, textílie a dekorácie. Záverečné dekorovanie zahŕňa dodanie vankúšov či kúpeľňových doplnkov na správne miesto.
9
Odovzdanie interiéru
Po dokončení všetkých prác Vám odovzdáme realizovaný interiér na kľúč.
10

Máte zaújem o realizáciu interiéru?

Neváhajte nás kontaktovať.